Príbeh Slávie

História Slávie

KAVIAREŇ SLÁVIA
SINCE 1919

Pred tým, než bola v roku 1900 postavená súčasná budova, tu stál jednoposchodový meštiansky dom. Keďže bol blízko Kráľovského domu a susedil s Levočským domom, kde bývali mestskí kapitáni, prenajímali aj tento dom na začiatku 17. storočia od jeho majiteľa Eliáša Getziho pre armádu.

Neskôr budova vystriedala niekoľko majiteľov a na prelome 18. a 19. storočia bol v jej prízemí zriadený hostinec. V druhej polovici 19. storočia sa novým majiteľom stal Jozef Schiffbeck, ktorý tu zriadil luxusný hotel. V roku 1927 tu bola zriadená šermiarska škola talianskeho majstra a v 50-tych rokoch istý čas budova slúžila aj ako obchodný dom.

V roku 1982 bola budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku a neskôr bola preklasifikovaná na národnú kultúrnu pamiatku. Začiatkom 90. rokov prešla budova rozsiahlou rekonštrukciou, pričom luxusná kaviareň na prízemí i hotelové izby ostali zachované.

Budova sa stala známou aj vďaka hudobnej relácii Slovenskej televízie Kaviareň Slávia, ktorá sa natáčala práve v jej interiéroch.

História

2. polovica 19.storočia

založenie Schiffbeckovho hostinca – neskôr hotela s reštauráciou, kaviarňou a pivárňou

1900-1901

otvorenie budovy s luxusnou kaviarňou išpirovanou viedenskou secesiou

1901 - SCHUBERTOV hostinec

1907 - Reštaurácia Royal

1909 - Kaviareň Berger kávezo

1912 - Grand royal café

1918 - Savou, neskôr Reštaurácia Royal

1919 - Slávia kavárna

1939 - 1945 - Reštaurácia Royal, známa aj cigánskou muzikou

1947 - Grand kaviareň Slávia

1948 - budova prestavaná na obchodný dom Hornád

1957 - Slávia

1982 - označenie budovy kultúrna pamiatka, neskôr národná kultúrna pamiatka

90 roky 20. storočia - rozšírenie o hotelovú prevádzku a opätovné otvorenie kaviarne

2015 - Slávia - reštaurácia a kaviareň

Your cart is empty.

0 in cart
Close